تبلیغات
مطالب علمی - ثرندایک 2


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

ثرندایک 2

نوشته شده توسط:ارسلان مرتضی
یکشنبه 31 اردیبهشت 1391-09:49 ب.ظ

با توجه به تمامی مستندات فوق هدف باید به گونه ای انتخاب شود که به روشنی تعریف شده باشد ، فرصتی مناسب جهت برقراری پیوند بین موضوعاتی که معلم بتواند آموخته ها را به شرایط جاری فراگیران انتقال دهد و هدف دادن پاسخ های درست به محرکهای معین است و یادگیری از این طریق حاصل می شود  (قوام،1390،ص49). 

       با توجه به قانون تاثیر ثرندایک هدف از آموزش و یادگیری احساس رضایت یادگیرنده  از اعمالش می باشد به همین منظور باید کاری کرد که یادگیرنده در فرایند یادگیری ، از انجام دادن فعالیت های خود احساس فایده و ارزشمندی و لذت کند و احساس کند که موضوع مورد نظر نیازی از نیازهایش را چه در حال و چه در آینده برآورده می سازد .

محتوا:

      با توجه به قانون اهمــیت گیرایی می توان گفت که برنامه ها و مواد درسی باید وابسته ومکمل یکدیگر باشند و چنان تنظیم شوند که علاقه ی دانش آموزان و شـــاگردان را برانگیزنــــد و رضایت خاطر آنان را فراهم نماید (پارسا،1380،ص38).

     ثرندایک مصرانه می خواست برنامه های درسی به گونه ای تدوین شوند که در برگیرنده ی تکالیف و وظایفی شبیه آنچه دانش آموزان در زندگی واقعی با آن روبه رو می گردند باشند . بنابراین تحصیل ریاضیات  باید از این جهت که دانش آموزان پس از فراغ از تحصیل در زندگی واقعی نیاز به اطلاعات ریاضی دارند در برنامه درسی گنجانده شود نه به خاطر تقویت ذهن (سیف ،1390،ص108).

      با توجه به مستندات فوق دروسی که بتوانند الگوها و قوانین طبیعی موجود در جهان فیزیکی ، و انسان را برای ما قابل درک کنند . علوم طبیعی مانند فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و .....(یارمحمدیان ، 1390،ص47) .

روش:

         با توجه به آنچه که ثرندایک تحت عنوان قانون گزینش و پیوند  بیان می کند مناسب ترین شیوه آموزش یاددادن از راه شیوه کوشش و خطا می باشد .  (سیف ، 1390،ص99) .

 برای ثرندایک یادگیری از ساده به پیچیده پیش می رود (سیف ،1390،ص114).

        با توجه به مستندات فوق چنین استنباط می شودکه روش هایی که آزمایش ، کوشش و خطا ،استقراو بازدید های علمی مناسب ترین روش های آموزشی می باشند . روش های تدریس انفرادی مورد توجه بوده است .

         با توجه به قانون اثر :به تشویق و تنبیه و امتیازهای تحصیلی و مانند آن برای پیشرفت تحصیلی و یادگیری شاگردان توجه ویژه ای مبذول شده است . با توجه به مطالب بحث شده استنباط می شود که معلمان پیرو ثرندایک از ایراد سخنرانی اجتناب می کنند و آموزش انفرادی را ترجیح می دهند . ( سیف ،1390،ص115).

        فرایند یادگیری امری تدریجی تلقی شده و به طور گام به گام صورت می پذیرد (ابراهیم قوام ،1390،ص49).   

          در واقع روش های آموزشی باید مفید ، متنوع ، معنی دار و هدف دار باشد و حتی المقدور در شرایط واقعی صورت گیرد و نه در خیال و به شکل ذهنی مثلا بهترین روش یادگیری فوتبال در زمین فوتبال است نه در کلاس درس .

محیط یادگیری:

       ثرندایک یک کلاس درس دارای نظم وترتیب با هدف هایی که به روشنی تعریف شده باشند را ترجیح می دهد  ( سیف ،1390،ص114). موقعیت یادگیری را باید تا آن جا که ممکن است به زندگی واقعی نزدیک کنیم ،ثرندایک که یادگیری از کلاس درس به محیط واقعی زندگی تا آن حد قابل انتقال است که شباهت بین دو موقعیت ایجاب می کند  ( سیف ،1390،ص115).

      از مطالب بالا استنباط می شود محیط یادگیری باید کاملا تحت کنترل و منظم بوده و عوامل مزاحم و مخرب از آن دور نگه داشته شوند . محیط یادگیری به عنوان آزمایشگاهی تجربی برای ندگی در آینده ترسیم خواهد شد و به طور ساده تر محیط یادگیری(کلاس درس) نمونه کوچکی از جامعه بیکران می باشد

دانش آموز:

       پاسخ به هر موقعیت بیرونی هم به شرایط انسان و هم به طبیعت موقعیت وابسته است ؛و اینکه اگر شرایط معینی در انسان بخشی از موقعیت به حساب آید ،پاسخ به آن به شرایط باقیمانده در انسان وابسته است . در نتیجه این یک قانون کلی یادگیری است که تغییرات حاصل در انسان  به وسیله هر عاملی به شرایط انسان ، زمانی که آن عامل فعال است وابسته است(سیف   ،1390،ص105).

        بنابراین ، تفاوت های فردی در یادگیری را می توان به وسیله تفاوت های اساسی میان افراد تبیین کرد (سیف   ،1390،ص105).

      بر اساس قانون آمادگی،دانش آموز زمانی می تواندمطلبی را بیاموزدکه از لحاظ جسمی،ذهنی،عاطفی و اجتماعی آماده باشد (وکیلیان،1389،ص10).

     بنابراین استنباط می شود که نقش دانش آموز در امر یادگیری مهم است و فرایند یادگیری باید به گونه ای باشد که دانش آموز آمادگی کامل داشته باشد و  از اعمالش احساس رضایت کند .

معلم :

     معلمان پیرو ثرندایک از کنترل مثبت در کلاس درس استفاده می کنند ، زیرا بنا به نظر ثرندایک عوامل خشنود کننده یا پاداش ها پیوند های بین محرک ها و پاسخ ها را نیرومند می سازند اما عوامل آزارنده این پیوند ها را ضعیف نمی کند .(سیف، 1390،ص115) .

      به عقیده ثرندایک یادگیرنده هرچه واژه ها و مفاهیم را بیشتر و دقیقتر بشناسد از هوش و استعداد بیشتری برخوردار خواهد شد . به این سبب معلمان نباید در آموزشهای خود به پاسخها و معنای تقریبی مفاهیم اکتفا کنند (پارسا ،1380،ص41).

با توجه به قانون های یادگیری اغلب رهنمودهای آموزشی او جنبه حکم و دستور دارد(پارسا ،1380،ص37).

معلم باید هدفهای درس خود را بصورت رفتاری بیان كند. شرایط و موقعیت كلاس را برای یادگیری بهتر، آماده كند. به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه كند. برای ایجاد انگیزه از كلمات مناسب استفاده كند. اگر تشویق معلم بر اساس عملکرد خوب باشد،احتمال بالا رفتن سطح انتظار موفقیت در دانش آموز بیشتر می شود. اگر معلمان برای بالا بردن روحیه دانش آموزان به همه کودکان بدون استثنا پاداش بدهند ، پاداش آنان بی معنا خواهد بود( یاسایی ،1380، ص 488).

       با توجه به مطالب ذکر شده  چنین استنباط می شود که معلم در کلاس درس به عنوان یک حاکم مشغول امر و نهی کردن است و نقش او در یادگیری غیر قابل انکار می باشد . او باید در امر تدریس کوشش زیادی کند و بین یادگیریهای قبلی و فعلی او ارتباط منطقی ایجاد کند . در تدریس از مثالهای فراوان و متنوعی  استفاده نماید و هدف خود را از یادگرفتن قوانین  مشخص و رابطه بین درس و قوانین را به صورت کاملا منطقی حفظ نماید .

ارزشیابی :

       امتحانات مهم هستند .آنها برای یادگیرنده و معلم از فرآیند یادگیری بازخورد فراهم می آورند . اگر دانش آموزان و دانشجویان درس هایشان را خوب یادگرفته باشند باید بلا فاصله تقویت بشوند اگر یادگیرندگان چیزی رابه غلط آموخته باشند باید غلط های آنها به سرعت تصحیح شوند(سیف ،1390،ص114) .

         میزان انتقال از موقعیت آشنا به موقعیت نا آشنا را تعداد عناصر مشترک بین دو موقعیت تعیین می کند . این نظریه به نظریه عناصر همانند انتقال یادگیری یا انتقال آموزش ثرندایک معروف است .ثرندایک معتقد بود آنچه در انتقال آموزش مهم است میزان همانندی دو موقعیت یادگیری است نه ورزیدگی ذهن (زارع،1389،ص41)0

 

     از مفاهیم و مطالب برجسته نظر ثرندایک چنین بر می آید که ارزشیابی از فراگیران باید به طور مداوم و پیوسته باشد ، و بعد از هر فعالیت یادگیری امتحان صورت پذیرد به طوری که کل رفتار یادگیرنده مورد ارزیابی قرار گیرد .امتحان عملکرد و رفتار یادگیرنده را مورد ارزیابی قرار می دهد و مطالبی را که درست یاد گرفته باشد آن را تقویت نمود و نسبت به تصحیح و یا حذف مطالبی را که غلط یادگرفته است اقدام نمود .نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

need speed no limits cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:54 ب.ظ
من واقعا از طرح و طرح استفاده می کنم
سایت شما. این بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش تر برای من به اینجا آمده و بیشتر بازدید. آیا شما یک توسعه دهنده را استخدام کردید تا تم خود را ایجاد کنید؟
کار فوق العاده!
Can stretching help you grow taller?
شنبه 25 شهریور 1396 08:28 ب.ظ
I got this site from my pal who told me on the topic of this web site and at the moment this
time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر