تبلیغات
مطالب علمی - آزوبل 3


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

آزوبل 3

نوشته شده توسط:ارسلان مرتضی
پنجشنبه 18 خرداد 1391-12:01 ب.ظ

 مشمول كننده ها وانواع آن

 یكی دیگرازواژگان كلیدی دراندیشه آزوبل اصطلاح مشمول كننده(subsumer) است .گفته شدكه بنابرنظریه آزوبل مطالب تازه وجدید، جذب درهرم ساخت شناختی یادگرنده می شوند. كه آزوبل به این جذب شدن مطالب جدیددرساخت شناختی اسم شمول (subsumption) راقراداده است.«فرایندشمول عبارت است ازمربوط ساختن مفهومی تازه به مفهومی كه ازپیش درساخت شناسی وجودداشته است. این فرایندشمول موجب تغیریافتن هردومفهوم ،یعنی معنادادن بیشتربه آن دومی شود.آزوبل اصطلاح مشمول كننده رابه جای مفهوم یااندیشه مورداستفاده قرارداده است. بااین حال، اصطلاح مشمول كننده آزوبل همان مفهومی كلی یااندیشه ای كلی متداول است.(سیف:1387)

     آزوبل ازدونوع مشمول كننده یادمی كند:

1)مشمول كننده اشتقاقی(derivative subsumer)  2) مشمول كننده همبستگی(correlative subsumer)

      آنگاه  شمول اشتقاقی تحقق پیدامی كند كه، مطالب تازه آموخته شده مشابه ویاموردبخصوص ازمطالب موجوددرساخت شناسی فردباشد بگونه ای كه بتوان مطالب جدیدرابخش مشتق شده ای ازمطالب موجود درساخت شناسی اودرنظرگرفت. «شمول اشتقاقی زمانی صورت می گیرد كه مطلب موردیادگیری مثال مشخصی ازیك مفهوم جاافتاده درساخت شناختی باشد، یااین مطلب مؤیدومعرف موضوع كلی قبلاًآموخته شده ای باشد. درهریك ازاین دومورد،مطالب جدید مستقیماًوآشكارا قابل مشتق شدن ازیك مفهوم یاموضوع كلی ساخت شناختی است.»(سیف:1387)

    امااگرمطلب آموخته شده ای نو،مشابهه ومشتق ازمفاهیم موجود درساخت شناختی اونباشد،ولكن این مطالب قابل پیوندومرتبط ساختن باآن مفاهیم قبلی باشد. بنابراین، دراین حالت یادگیری ازطریق شمول همبستگی صورت می گیرد.« به اعتقادآزوبل یادگیری ازراه شمول همبستگی معمولتر ازیادگیری ازطریق شمول اشتقاقی است. به طورمعمولتر،مطالب تازه ازطریق شمول همبستگی آموخته می شوند. دراین مورد،مطلب جدید یادگیری نوعی گسترش،بسط،تغیر،یاتبدیل مطالب قبلاً آموخته شده است.(سیف:1387)

 كاربردهای آموزشی این نظریه

       دیوید آزوبل یكی ازبرجسته ترین نظریه پردازان روان شناسی،به خصوص روان شناسی آموزشی وپرورشی است .اوبه  مطالعه نحوه پردازش اطلاعات جدیدبه وسیله ذهن واینكه معلمان چگونه می تواندازنتایج این مطالعات درفعالیت های آموزشی بهره مند شوند،پرداخته است .دل مشغولی اصلی آزوبل كمك كردن به معلمان در،ارایه اطلاعات ،به خصوص اطلاعات جدید، به شكل معناداروكارآمداست . آنچه كه درپی می آیدمواردمهم است كه می توان  از نظریه معناداری او،درسطح آموزشگاهی وتربیتی كمك ومدد گرفت.

 عوامل تاثیرگزاردریادگیری ویادداری

         درسطورگذشته سخن به میان آمدكه، ازنگاه آزوبل یادگیری یعنی، ایجادپیوند بین مطالب كه جدیداً آموخته می شود، ومطالب كه قبلاًدرهرم ساخت شناختی اوقراردارد. بنابراین مفهوم ساخت شناختی دراندیشه آزوبل جایگاه بسیاربالای دارد به نحوی كه هم یادگیری مطالب جدید وهم یادآوری آن تحت تاثیرمستقیم ساخت شناختی قراردارد. اگرفردی ازساخت شناختی منسجم ومنظم برخوردارباشد بدون تردید یادگیری ویادداری اونیزبه سهولت وبه راحتی انجام خواهدشد وبالعكس. ازدیدآزوبل وقتی ما می توانیم به فرایند اصلی آموزش دست پیداكنیم وبه قله آرمانی آموزشی صعودكنیم كه، ازپیش تغیرات اساسی درساخت شناختی به منظوربهبود فرایندآموزشی انجام داده باشیم .عواملی كه موجب بهبودی درساخت شناختی می گردد عبارت است از:

1)سازمان .   2).ثبات       3)روشنی

          یعنی اگرساخت شناختی یادانش فعلی یادگرنده ،درزمینه مطالب موردآموزش ، سازمان یافته،باثبات،وروشن باشدیادگیری مطالب تازه به طورمعنادارتروسهل تری صورت خواهدگرفت ونگهداری آن مطالب درحافظه بیشتربه طول خواهدانجامید. اگراین ساخت شناختی سازمان نیافته،بی ثبات،ومبهم باشدیادگیری ویادداری مطالب تازه بادشواری مواجه خواهدشد.» (سیف:1387)

    شاه بیت اصلی دراندیشه آموزشی آزوبل ساخت شناختی ویادانش ها وآموخته های قبلی  فرداست كه مسیرآینده ای  دانش آموزان را، مشخص ومعین می كند. ودراین رابط آزوبل گفته است :« اگرقرابود تمام مطالب روان شناسی پرورشی راتنها دریك اصل خلاصه كنیم، آن اصل این بود: تنها عامل مهمی كه بریادگیری بیشترین تاثیررا داردآموخته های قبلی یادگیرنده است. به این اصل تحقق بخشید وطبق آن آموزش دهید»(سیف:1387)

 پیش سازمان دهنده

         پیش سازمان دهنده :مفهوم های انتزاعی وفراگیرهستند كه دانش آموزرابرای یادگیری اطلاعات جدید آماده می سازد. درپیش سازمان دهنده ها باید ازاندیشه ها والفاظی استفاده شود كه دانش آموزان ازقبل باآنها آشناهستند.(جی.پی.میلر:1383)

پیش سازمان دهنده« مجموعه ای ازمفاهیم مربوط به مطلب یادگیری است كه پیش ازآموزش جزئیات تفصیلی آن مطلب دراختیاریادگرندگان گذاشته می شود»(علی اكبرسیف)

        دل مشغولی اصلی آزوبل كمك كردن به معلمان درارایه اطلاعات ،به خصوص اطلاعات جدید، به شكل معناداروكارآمداست . اوبویژه به طرح مفهومی پیش سازمان دهنده پرداخته است كه بااستفاده ازآن معلمان می تواند درجذب اطلاعات جدید به دانش آموزان كمك ویاری رساند.   آزوبل براین باوراست كه مطالب درسی جوری باید برنامه ریزی وطراحی شودكه دراول هردرس بایست كلی ترین وجامع ترین مفاهیم واندیشه ها به طوری گذرا وخلاصه به دانش آموزان ارائه شود،وسپس به دنبال آن،به صورت مرحله به مرحله ،مطالب فرعی تر وجزیی تر را،معلمان درخورد دانش آموزان خودبدهند.

            هدف ازپیش سازماندهنده ،(advancer organizer) فراهم آوردن ساختاری است كه مطلب تازه به آسانی آموخته ،سازمان یافته وحفظ شود. تا به این وسیله ارتباط قابل ادراكی برقرارشود. درواقع پییش سازمان دهنده برای ایجاد اندیشه ها ومفاهیم فراگیرومجردتربه كارمی رود. به این معناكه درطرح آموزشی مواد درسی ازمفاهیمی كه دارایی كمیت وفراگیری بیشترهستند برای درك مفاهیم جزیی تروباشمول كمتربهره گرفته می شود.

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Amazing all kinds of superb knowledge.
prices on cialis 10 mg acheter cialis kamagra cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis cialis pills in singapore 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis best generic cialis cialis 5 mg funziona discount cialis
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:46 ب.ظ

Regards. Awesome information.
look here cialis order on line cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg scheda tecnica american pharmacy cialis order cialis from india il cialis quanto costa cialis tadalafil order generic cialis online click now buy cialis brand cialis mit grapefruitsaft
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:47 ب.ظ

You made your position extremely nicely.!
cialis for sale in europa cialis sale online only now cialis for sale in us cialis uk next day buy original cialis cialis online cialis australia org buy generic cialis click here take cialis cialis online
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:20 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis venta a domicilio cialis tablets for sale cialis sicuro in linea cialis side effects no prescription cialis cheap click now cialis from canada buying brand cialis online achat cialis en suisse cialis reviews tadalafil
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:06 ب.ظ

You suggested it well!
cialis canadian drugs cialis rezeptfrei cialis prices cialis 50 mg soft tab warnings for cialis buying cialis on internet ou acheter du cialis pas cher how to buy cialis online usa cialis 5mg prix buy cheap cialis in uk
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
we recommend cialis best buy precios de cialis generico cialis cipla best buy venta cialis en espaa cialis manufacturer coupon cialis uk cialis flussig cialis price in bangalore generic cialis levitra achat cialis en suisse
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Very good facts. Many thanks.
cialis preise schweiz calis cialis professional yohimbe cialis patent expiration cialis generico online cialis rezeptfrei sterreich look here cialis order on line we recommend cialis info cuanto cuesta cialis yaho callus
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 06:33 ق.ظ

You actually said that very well!
tarif cialis france cost of cialis cvs cialis from canada female cialis no prescription female cialis no prescription buying cialis on internet cialis generika cialis professional from usa we use it cialis online store calis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 06:25 ب.ظ

You actually revealed this very well!
buy brand cialis cheap precios de cialis generico cialis en 24 hora warnings for cialis best generic drugs cialis cialis generico en mexico we choice free trial of cialis cialis lilly tadalafi cialis soft tabs for sale generic cialis 20mg uk
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:05 ق.ظ

Seriously a lot of awesome material!
cialis online wow cialis 20 female cialis no prescription cialis free trial cost of cialis cvs cialis 30 day sample tadalafilo acquistare cialis internet cialis dose 30mg cialis for daily use
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Incredible a lot of wonderful information.
acheter du cialis a geneve the best choice cialis woman online cialis cost of cialis cvs cialis pills boards cialis 20 mg we choice cialis uk buying brand cialis online cialis for bph cialis free trial
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Great data. Regards.
brand cialis nl we like it safe cheap cialis preis cialis 20mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness generic cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz click here take cialis link for you cialis price
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ب.ظ

You made your point!
cialis per paypa cialis 20 mg cut in half precios cialis peru dosagem ideal cialis only best offers cialis use look here cialis cheap canada generic cialis pro online cialis we like it cialis soft gel cialis tablets for sale
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cost of cialis per pill cialis australia org cialis great britain how do cialis pills work online cialis prescription doctor cialis cialis online napol cialis online nederland we like it cialis soft gel low cost cialis 20mg
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Fantastic info. Thanks a lot!
cialis tablets for sale cialis for bph generic cialis levitra cialis sale online cialis mit grapefruitsaft side effects for cialis price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo al pubblico wow cialis tadalafil 100mg cialis patentablauf in deutschland
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:40 ق.ظ

Fine info. With thanks!
enter site natural cialis low dose cialis blood pressure where cheapest cialis effetti del cialis recommended site cialis kanada cialis 100 mg 30 tablet cialis kamagra levitra venta cialis en espaa legalidad de comprar cialis only best offers 100mg cialis
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:46 ب.ظ

You actually expressed it perfectly.
cialis vs viagra canadian drugs generic cialis generic cialis at walmart cialis herbs cialis ahumada cialis prezzo al pubblico click here to buy cialis generic cialis at walmart cialis 10 doctissimo cialis baratos compran uk
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:07 ق.ظ

Good write ups. Thanks.
viagra vs cialis generic cialis soft gels il cialis quanto costa ou trouver cialis sur le net where cheapest cialis cialis alternative generic cialis levitra purchase once a day cialis buy cialis online nz cialis 5 mg
Online cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:10 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully.
cialis canada on line cialis australia org preis cialis 20mg schweiz cialis coupons cialis australian price cialis in sconto cialis italia gratis cialis for bph cialis 20 mg cost cost of cialis per pill
buy cialis online best price
دوشنبه 9 مهر 1397 02:25 ق.ظ

Very good material. Cheers!
how to buy cialis online usa cialis soft tabs for sale cialis generico lilly cialis generisches kanada cialis soft tabs for sale tadalafil 20mg cialis 5 mg funziona side effects for cialis ou trouver cialis sur le net no prescription cialis cheap
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:04 ق.ظ

Great postings. Appreciate it!
cialis 20mg prix en pharmacie viagra or cialis click here take cialis viagra cialis levitra cheap cialis price cialis wal mart pharmacy cialis patent expiration cialis billig buy cialis online cheapest we choice free trial of cialis
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:54 ب.ظ

Really a good deal of excellent knowledge!
look here cialis cheap canada buy cheap cialis in uk chinese cialis 50 mg tadalafil cialis soft tabs for sale tadalafil generic cialis coupons printable cialis 5 mg scheda tecnica cialis 10 doctissimo we use it cialis online store
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:42 ق.ظ

Kudos. Valuable stuff!
canadian pharmaceuticals companies canada medication safe canadian online pharmacies canada drug pharmacy safe canadian online pharmacies canada pharmacies online prescriptions online pharmacies legitimate canadian pharmacies shipping to usa pharmacy canada pharmacy near me
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:57 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy cheap viagra pills online buy generic viagra online uk next day delivery generic viagra online usa buy cheapest viagra online where can i buy viagra uk buy female viagra uk buy brand viagra online order online pharmacy buy viagra online order sildenafil buy online
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:32 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis uk next day cialis purchasing cialis great britain cialis kamagra levitra 200 cialis coupon cialis in sconto cialis in sconto cialis generico online cialis online nederland tadalafil tablets
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:50 ب.ظ

Really tons of wonderful tips.
cialis side effects american pharmacy cialis cialis generico online cialis super acti ou trouver cialis sur le net cialis generic enter site natural cialis cialis professional from usa cialis prezzo in linea basso cialis cost
http://viabiovit.com/order-viagra-goedkoop.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

You actually explained this superbly!
rx online viagra how to buy real viagra online viagra to buy online uk buy viagra tablets online no prescription viagra online buy viagra paypal cheapest place to buy viagra how to purchase viagra online buy viagra tesco can i buy viagra
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:48 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis generic availability buy brand cialis cheap generic cialis pro effetti del cialis preis cialis 20mg schweiz cialis daily usa cialis online we recommend cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 10 mg
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:55 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis rckenschmerzen cialis uk next day cialis 5 mg buy wow cialis tadalafil 100mg ou acheter du cialis pas cher cialis y deporte achat cialis en suisse american pharmacy cialis cialis great britain tadalafil
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:16 ق.ظ

Really lots of valuable info!
how to buy viagra cheap buy viagra online australia is it illegal to buy viagra online how to buy viagra online without a prescription where yo buy viagra viagra or sildenafil where can i get sildenafil how to buy generic viagra buying viagra buy cheap viagra online usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30